ankieta

Lokowanie kapitału

Proszę uporządkować formy lokaty kapitału od NAJBARDZIEJ do NAJMNIEJ ryzykownej według Pani/Pana.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Lokata,
  •   Obligacje, inne papiery wartościowe,
  •   Giełda,
  •   Metale szlachetne (złoto, srebro),
  •   Dzieła sztuki,
  •   Nieruchomości.