ankieta

Lokowanie kapitału

Którą opcję lokaty kapitału uważa Pani/Pan za najbardziej popularną w Polsce?
Lokata,
Papiery wartościowe,
Giełda,
Metale szlachetne (złoto, srebro),
Dzieła sztuki,
Nieruchomości,